Skip to main content

Dansk Thyroidea Selskab

DTS er et lægefagligt selskab, hvis formål er at fremme dansk forskning og undervisning i klinisk og basal thyreoideologi nationalt og internationalt.

Møder

Kontakt

Om os

Links

Mødekalender 2024

31. maj 2024
Årsmøde
Overdiagnosticering og -behandling af thyreoidealidelser

Mere info om program og lokalitet sendes til medlemmer via mail

Møder i andre selskaber

14.-15. juni 2024
Dansk Endokrinologisk Selskab Årsmøde
14.-15. juni 2024
46th Annual Meeting of the European Thyroid Association
2025
15th International Thyroid Congress

Bestyrelse

  • Thomas Heiberg Brix (Formand)
  • Mads Lillevang-Johansen (Sekretær)
  • Lena  Bjergved Sigurd (Kasserer)
  • Tina Toft Kristensen (Menigt medlem)
  • Jeppe Lerche la Cour (Menigt medlem)
  • Marianne Thvilum Kirkegaard (Menigt medlem)

Dansk Thyroidea Selskab              

Selskabet blev stiftet d 25/2 1985 af medlemmer fra Dansk Endokrinologisk Selskab. Initiativtager var Karine Bech og Ulla Feldt-Rasmussen. Formålet var at fremme forskning indenfor thyreoideasygdomme samt at skabe et nationalt forum, hvor specielt yngre forskere har mulighed for at fremføre og diskutere deres forskningsresultater. Selskabet afholder et årligt forårsmøde, hvor nationale og internationale forskere præsentere relevante forsknings resultater. I forbindelse med forårsmøderne uddeles tillige selskabets hæderspris og forskningslegater. Med vekslende kadence er DTS vært for webinar med et klinisk relevant thyroideatema.

Kontakt os